စက်မှုသတင်း

ဖန်လုံအိမ်ဖုံးအုပ်ပစ္စည်း

2020-11-16

ဖန်လုံအိမ်ဖုံးအုပ်ပစ္စည်း - Jianda

ယေဘူယျအားဖြင့်ဖန်လုံအိမ်၊

ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသက်တမ်း ၆ နှစ်မှ ၈ နှစ်၊ ပိုလီကာဗွန်နိတ်သက်တမ်း ၁၀ နှစ်ကျော်၊ ဖန်ခွက်သက်တမ်း ၂၀ နှစ် (သို့) အနှစ် ၃၀ သက်တမ်း။