ကုမ္ပဏီသတင်း

နှစ်ဆ Arch နှစ်ဆရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်ကနေဒါတွင်ပြီးဆုံး

2020-11-14

ကနေဒါတွင်နှစ်ထပ် Arch နှစ်ထပ်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိပြီးနှစ်ထပ်ဖုန်သည်ကောင်းသောနွေးစွမ်းရည်ရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသောနှစ်ထပ်ကျင်းသည်ဆီးနှင်းများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအမျိုးအစားဖန်လုံအိမ်သည်အလွန်အေးသောဒေသတွင်ဖြစ်သည်။