ကုမ္ပဏီသတင်း

Venlo ဖန်လုံအိမ်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ။

2020-09-22

ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်များသည်အနှစ် ၂၀ ကြာသည့်တိုင်နှစ်မြှုပ်ခြင်း၊ ကာဗွန်နိတ် (သို့) ဖန်များကိုကာဗွန်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။