ကုမ္ပဏီသတင်း

LED နှင့်အတူဖန်လုံအိမ်အလင်းကြီးထွား။

2020-09-22

အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိရန်အတွက်သင်၏သီးနှံများကိုစျေးကွက်သို့ရောင်းချရန်အချိန်တိုးလာသည့် LED ကြီးထွားလာသောအလင်းရောင်စီမံကိန်းနှင့်အတူဖန်လုံအိမ်ပြီးစီးသည်၊ ဖန်လုံအိမ်သည်သီးနှံများအတွက်အကောင်းဆုံးအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုပေးသည်၊